Angielski, kino letnie, pokazy rycerskie i nowe boisko. Wyniki PBO

Poznaliśmy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego w Sochaczewie w 2019 roku. Po przeliczeniu głosów oddanych przez mieszkańców powiatu sochaczewskiego, do realizacji wyłoniono trzy projekty miękkie oraz jeden projekt twardy.

W dniach 9-30 września mieszkańcy naszego powiatu mogli oddawać głosy na 16 projektów zgłoszonych w ramach PBO. Na liście znalazły się 3 projekty miękkie i 13 twardych. Ustalanie wyników głosowania polegało na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdy projekt. Oddane głosy zostały przeliczone na punkty proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/203/2018 z 14 maja 2018 roku.

Oto projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku:

Projekty miękkie:

1) "Język angielski dla każdego" - kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców
z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 2 745 tj. 9 696,29 punktów.

2) "Kino letnie w gminie Nowa Sucha" - kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców. Szacunkowy koszt projektu 15 000 zł brutto; liczba oddanych głosów to 995 tj. 4 273,25 punktów.

3) "Średniowieczne korzenie powiatu sochaczewskiego" - cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50 000 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 393 tj. 978,51 punktów.

Projekt twardy:
1) "Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZS RCKU w Sochaczewie". Szacunkowy koszt projektu 775 342 zł brutto. Liczba oddanych głosów to 4 626, tj. 15 416,66 punktów.

 

Pozostałe projekty zgłoszone do PBO na 2019 r. uzyskały mniejszą liczbę punktów i tym samym nie będą podlegać realizacji.

Ich punktacja przedstawia się następująco: ścieżka rowerowa i chodnik przy ul. Głowackiego - 2 634,48 pkt.; modernizacja łazienek szkolnych - ZSO w Sochaczewie - 2 590,96 pkt.; elektroniczna tablica wyników dla KS Promyk Nowa Sucha - 1 180,54 pkt.; remont drogi powiatowej Młodzieszyn - Iłów - 4 188,78 pkt.; chodnik w Brzozowie Starym - 1 357,83 pkt.; przebudowa drogi powiatowej Ćmiszew-Parcel-Rybno - 8 202,78 pkt.; remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZS CKP w Sochaczewie - 5 854,11 pkt.; przebudowa drogi powiatowej Rokotów, Orłów i Marysinek, gm. Nowa Sucha - 5 332,72 pkt.; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Miękinki - 3 782,23 pkt.; przebudowa drogi powiatowej w obrębie Lasotka - 4 267,72 pkt.; przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej w miejscowości Żuków - 2 131,31 pkt.; przebudowa drogi pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa - 1 263,58 pkt.

Przypominamy, iż pula środków w ramach PBO to 1 000.000 zł (projekty miękkie - 200 000 zł, projekty twarde - 800 000 zł). Głosowanie na wybrane projekty w ramach PBO spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Za pośrednictwem ankiety do głosowania można było oddać maksymalnie 2 głosy. Do starostwa wpłynęło łącznie 12 181 ankiet do głosowania. Liczba głosów oddanych przez mieszkańców to 19 263, w tym 18 427 to głosy ważne, a 836 to głosy nieważne. Zdecydowana większość mieszkańców zagłosowała w formie papierowej, natomiast drogą elektroniczną oddanych zostało 85 ankiet do głosowania. Najwięcej głosów zostało oddanych w kancelarii starostwa (13 474), w Urzędzie Gminy Iłów (1 516) oraz w Urzędzie Gminy Nowa Sucha (1 338).

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

 

 

A A A
02-11-2018
godz.12:41
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 22.04.2019 r. 2430480 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy