17 mln na sochaczewskie drogi

Systematycznie poprawia się jakość dróg na terenie miasta. Ostatnio do zmodernizowanych ulic dołączyła Licealna, jesienią powinny zakończyć się prace w okolicach dworca, do końca października w Trojanowksiej, a przed zimą województwo wykona remont al. 600-lecia.

Jeśli zliczyć wydatki na ostatnie roboty drogowe, to w ulice na terenie miasta zainwestowano ponad 17 milionów zł. A to jeszcze nie koniec, na modernizację czekają kolejne drogi.

 

Przebudowa Licealnej zakończona

We wtorek 4 września otwarto dla ruchu ulicę Licealną. Tego samego dnia Zakład Komunikacji Miejskiej zlikwidował objazd prowadzący ulicą Ziemowita i od popołudnia pasażerowie mogli korzystać z dwóch przystanków przy ulicy Traugutta, znajdujących się w pobliżu Liceum Ogólnokształcącego.

Jak mówi burmistrz Piotr Osiecki, główne prace remontowe zostały zakończone i wykonawca zabrał z placu budowy ciężki sprzęt.

- Zostały mu jedynie prace porządkowe, kosmetyczne, gdzieniegdzie uzupełnienie oznakowania. Wykonaliśmy inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy teraz mają w Licealnej specjalną ścieżkę łączącą się z trasą rowerową w ulicy Traugutta. Pasy jezdni zostały trochę zwężone, zatem kierowcy automatycznie zdejmą nogę z gazu. Wymieniliśmy wszystkie podziemne sieci, więc kolejny remont tej ulicy czeka naszych następców za wiele lat - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Prace w Licealnej miasto zleciło firmie Prima. Za 2,1 mln zł budowlańcy wyremontowali Licealną na całej długości (380 m), przebudowali jej skrzyżowanie z ulicami Traugutta i 15 Sierpnia. Zakres robót objął całkowitą wymianę podbudowy jezdni, nowy asfalt o szerokości 6 metrów, zjazdy na posesje, chodniki (mają 2-2,5 m), wykonanie oznakowania, adaptację terenów zielonych (780 m2) oraz budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 metrów.

Kosztem dawnej dużej wysepki więcej miejsca kierowcy zyskali na styku Licealnej, Traugutta i 15 Sierpnia. Jezdnię poszerzono tu do 7,3 metra. Nie zmieniano organizacji ruchu, zatem jak dawnej pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy poruszający się Licealną i Traugutta.

 

Remont Towarowej

Pod koniec sierpnia starostwo i firma Strabag opublikowały wspólny komunikat w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie trzech dróg powiatowych leżących w obrębie stacji PKP. Czytamy w nim, że w piątek 7 września z ruchu wyłączona zostaje cała Towarowa, a to oznacza, że od ulicy Łuszczewskich nie będzie dojazdu do ronda przy wiadukcie kolejowym. Od centrum miasta do stacji PKP można teraz dojechać ulicą Licealną, a następnie Botaniczną  - dwukierunkową na całej długości - do ulicy Sienkiewicza. Od strony Boryszewa do ul. Sienkiewicza dojedziemy ulicą Okrzei. Starostwo informuje ponadto, że przystanki autobusowe dla korzystających z komunikacji PKS nadal znajdują się przy ul. Botanicznej - równolegle do wiaduktu, na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do torów kolejowych.

Na czasowe zamknięcie Towarowej zareagował ZKM, ogłaszając, że od 8 września autobusy ZKM będą dojeżdżały pod dworzec PKP - i z powrotem - ulicą Botaniczną, bezpośrednio z Licealnej. Tego dnia przystanki z ul. Łuszczewskich przeniesiono na 15 Sierpnia, w rejon ulicy Pionierów.

- Prace prowadzone przez ratusz w Licealnej, a przez powiat w Towarowej czy Księcia Janusza całkowicie zmienią funkcjonalność i wygląd tego obszaru miasta, a dla turystów czy odwiedzających nasze miasto pasażerów PKP to przecież wizytówka. Zasadniczo zmieni się otoczenie Muzeum Kolei Wąskotorowej. Przybędzie tam siedem zatok postojowych w tym jedna dla autokarów - podkreśla burmistrz Piotr Osiecki.

Prace w rejonie PKP obejmą łącznie ponad 900 metrów jezdni, kanalizację deszczową, cztery skrzyżowania, zjazdy do posesji. Trwa układanie nowych chodników, powstają jednostronne ścieżki pieszo-rowerowe. Koszt robót to łącznie 5 mln złotych. W tej kwocie mieści się rządowa dotacja i 1,8 mln zł z kasy miasta.

 

Co z Chopina i chodnikiem w Wyszogrodzkiej?

Na całej długości ulica Chopina to droga wojewódzka, zarządzana przez marszałka, a w jego imieniu bezpośrednio przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W tym roku MZDW zlecił wymianę nawierzchni na jej odcinku od ronda Jana Pawła II w kierunku Żelazowej Woli. Po dobrym starcie prace jednak stanęły, a mieszkańcy Chodakowa zaczęli pytać, czy budowlańcy wrócą? Rzecznik MZDW Monika Burdon poinformowała nas, że prace powinny się zakończyć 10 września. Do tego dnia na Chopina ma zostać wylana ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu.

Mieszkańcy pytają także, co z przebudową odcinka Chopina między rondem Jana Pawła II a torami kolejki wąskotorowej. Radny Adam Orliński, szef Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego przypomina, że samorząd oszacował wartość robót na 9,6 mln. Do lipcowego przetargu przystąpiła tylko jedna firma i zażądała aż 18,9 mln zł. Na taką kwotę, dwa razy wyższą niż zakładana, MZDW nie mógł się zgodzić.

- Przetarg na ulicę Chopina ogłosimy raz jeszcze. Na pewno ją zrobimy. Pieniądze są zarezerwowane, więc jest gwarancja wykonania robót - mówi radny Orliński.

Podobnie sytuacja wygląda z chodnikiem przy ulicy Wyszogrodzkiej. Miasto, jako partner zadania, zapłaciło za projekt, przekazało dokumentację MZDW, a ten ogłosił przetarg na wykonawstwo. Niestety i tu kwoty z kosztorysów oraz z ofert znacznie się rozminęły. MZDW nie rezygnuje z tego zadania i zapewnia, że ogłosi drugi przetarg. Liczy, że zakończy się szaleństwo cenowe i stawki budowlane wrócą do normy.

 

600-lecia do końca listopada

Pewne już jest, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontuje aleję 600-lecia na odcinku 1415 metrów - od skrzyżowania z ulicą Trojanowską do ulicy Warszawskiej. To fragment drogi wojewódzkiej 705, która stanowi główną arterię komunikacyjną w naszym mieście. Jak już informowaliśmy, MZDW odłożył na zadanie 1,64 mln zł. Jako jedyna do przetargu przystąpiła firma Drogomex z Pruszkowa, ale za cały zakres robót zażądała 1,75 mln. MZDW zwrócił się do zarządu województwa o zwiększenie środków na to zadanie i stosowną zgodę otrzymał. 30 sierpnia zarządca drogi rozstrzygnął przetarg i lada dzień podpisze z Drogomex-em umowę.

Prace w alei 600-lecia będą wykonywane w podobnej technologii co ubiegłoroczny remont fragmentu ul. Piłsudskiego - bez wymiany podbudowy jezdni. Zakres robót budowalnych będzie obejmował wymianę nakładki, czyli frezowanie kilku centymetrów asfaltu i wylanie nowej warstwy oraz przebudowę najbardziej zniszczonych chodników. Dzięki uproszczonej technologii prace potrwają tylko kilka tygodni. Dodatkowym atutem jest to, że można je wykonywać na jednym pasie jezdni, a drugim w tym czasie odbywa się ruch kołowy. Termin zakończenia robót wyznaczono na 30 listopada.

 

A A A
10-09-2018
godz.21:41
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 24.06.2019 r. 2509749 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy