Zagłosujmy na projekty w ramach PBO

Już od 9 września mieszkańcy powiatu sochaczewskiego będą mogli głosować na projekty, które zostały zgłoszone, a następnie przeszły pozytywną weryfikację do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. O zasadach i samym sposobie głosowania poinformujemy w kolejnych materiałach. Poniżej przedstawiamy 17 projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców powiatu i już dziś zachęcamy do aktywnego włączenia się w PBO.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie na realizację zadań w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok zabezpieczyło w swoim budżecie kwotę 1 mln złotych. 800 tysięcy przeznaczonych zostanie na zadania tzw. „twarde”, zaś pozostałe 200 tysięcy na realizację zadań tzw. „miękkich”.

I tak, wśród wspomnianych zadań „miękkich” znalazły się trzy i są to: kino letnie plenerowe w gminie Nowa Sucha; kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców; cykl pokazów rycerskich pt. „Średniowieczne korzenie powiatu sochaczewskiego”. Jeśli chodzi o projekty „twarde” poddane pod głosowanie zostaną: budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż fragmentu ulicy Głowackiego w Sochaczewie; remont łazienek wraz z zakupem nowych urządzeń sanitarnych w ZSO; zakup elektronicznej tablicy wyników dla KS Promyk Nowa Sucha; modernizacja boiska wraz z budową bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZS RCKU; remont drogi powiatowej od Starych Bud na odcinku ok. 1,2 km; budowa chodnika w Brzozowie Starym od kościoła w kierunku Iłowa – ok. 600 m; przebudowa drogi powiatowej od Ćmiszewa Parcel na odcinku ok. 1 km; remont parkingów i dróg dojazdowych na terenie ZS CKP; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rokotów na odcinku ok. 1 km; przebudowa drogi powiatowej od targowicy w Iłowie do końca miejscowości Miękinki; przebudowa drogi powiatowej w obrębie miejscowości Lasotka o długości ok. 1 km; przebudowa części dróg powiatowych w obrębie skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej i ul. Długiej w centrum Rybna; przebudowa skrzyżowania dróg w miejscowości Żuków wraz z budową sygnalizacji świetlnej; przebudowa drogi pomiędzy ul. Łowicką a obwodnicą Sochaczewa.

Głosowanie na wyżej wymienione projekty odbędzie się w dniach 9-30 września br. Zwycięskie zadania realizowane będą w 2019 roku.

- Cieszy mnie, że udało się zrealizować w tej kadencji inicjatywę wprowadzenia Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. Zależało mi na włączeniu mieszkańców w proces realizacji zadań, które sami zaproponują. Poczynając od aktywnego zaangażowania ich w etap opracowania zasad budżetu obywatelskiego, poprzez włączenie do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnych z perspektywy ich wspólnego dobra, aż do efektywnego wydawania wspólnych środków. Taka inicjatywa daje możliwość wypowiedzenia się, stwarza okazję i przestrzeń do współdziałania, buduje więzi w lokalnej społeczności. Mieszkańcy w przypadku budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać swoje własne inicjatywy i propozycje zadań, wyartykułować potrzeby - mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Jednocześnie podkreśla, że budżet obywatelski jest narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego, ale także poszukiwanie innowacji społecznych.  Dodatkowo budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców współdziałających na rzecz jej rozwoju.

Warto tu nadmienić, iż na etapie tworzenia regulaminu PBO, chcąc włączyć mieszkańców w tę inicjatywę od samego początku, starosta odbyła spotkania z mieszkańcami wszystkich gmin powiatu, gdzie zachęcała do włączenia się w pracę nad tym projektem, ale też miała okazję wysłuchać licznych uwag i spostrzeżeń. 

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (www.powiatsochaczew.pl) w zakładce Budżet Obywatelski znajduje się pełna lista projektów przyjętych do glosowania wraz ze wskazaniem rodzaju projektu, jego opisem i kwotą przeznaczoną na jego realizację. Znajduje się też lista projektów odrzuconych wraz z uzasadnieniem.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
10-08-2018
godz.09:27
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 25.03.2019 r. 2391444 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy