Policyjne pamiątki w kramnicach

 W kramnicach miejskich policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie pokazali wystawę upamiętniającą dzieje ich formacji od odzyskania przez Polskę niepodległości. Można ją było oglądać przez tydzień.

Symbolicznego otwarcia wystawy dokonał komendant KPP w Sochaczewie, inspektor Michał Safjański. Przy tej okazji przywitał licznie zgromadzonych gości, w tym zastępcę komendanta wojewódzkiego policji z/s w Radomiu, insp. Kamila Borkowskiego, burmistrza Piotra Osieckiego, przewodniczącego rady miasta Sylwestra Kaczmarka, zastępcę 3. warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk. Grzegorza Zarębę, zastępcę komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej, st. bryg. Mirosława Gorzkiego, Prokuratora Okręgowego w Płocku Przemysława Tarczyńskiego, proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Niepokalanowie, o. Andrzeja Sąsiadka, dowódcę 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej ppłk. Andrzeja Stachurzewskiego, dowódcę 38. dywizjonu zabezpieczenia Obrony Powietrznej, mjr. Roberta Mańkowskiego, dyrektora szpitala powiatowego Piotra Szenka, syna przedwojennego policjanta przodownika PP Jana Kraszewskiego, ks. Tadeusza Kraszewskiego, wnuka przodownika PP Leonarda Chmury ks. Mariana Kasztalskiego, emerytowanego policjanta KPP w Sochaczewie, wnuka przodownika PP Jana Gałązki, którzy zginął w 1940 roku w Twerze, Dariusza Gałązkę, a także przedstawicieli Stowarzyszenia „Na Posterunku” - Tomasza Safjańskiego, Tomasza Świerczyńskiego i Przemysława Majewskiego.

Komendant w swym przemówieniu podkreślił, że mimo iż Policja Państwowa została powołana 24 lipca 1919 roku, to jej funkcjonariusze dzielnie walczyli o utrzymanie niepodległości Polski. Przytoczył przykład 213. Ochotniczego Policyjnego Pułku Piechoty oraz 3. szwadronu Dywizjonu Huzarów Śmierci. Przypomniał również, że przedwojenni policjanci brali również udział w bitwie pod Husynnem. Wiele lat po II wojnie światowej nazwiska funkcjonariuszy znajdujemy na liście więźniów Pawiaka i listach obozów koncentracyjnych. Tragiczny koniec spotkał również tych funkcjonariuszy, którzy dostali się do niewoli na wschodzie. Szacuje się, że w ramach zbrodni katyńskiej zginęło około 6 tys. funkcjonariuszy. Wśród zamordowanych byli również synowie ziemi sochaczewskiej lub związani z Sochaczewem. Za wzorową postawę i miłość do Ojczyzny przyszło im zapłacić najwyższą cenę. Komendant podkreślił, że policjanci, którym udało się przeżyć, w dalszym ciągu podejmowali walkę za Ojczyznę.

Funkcjonariusze dzielnie walczyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 9 funkcjonariuszy Policji Państwowej należało do Cichociemnych. Po wojnie policjanci spotkali się z represjami. Przykładem może być postać kom. Bolesława Kontryma ps. Żmudzin, którego szczątki znaleziono 4 lata temu w kwaterze Ł na Powązkach.

Podkreślił, że wystawa idealnie wpisuje się w wydarzenia, które mają za cel upamiętnienie   100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz podziękował, że sochaczewska policja włączyła się w obchody.

Wystawa   chronologicznie przedstawia historię sochaczewskiej formacji. Jej autorzy duży nacisk położyli na przedstawienie sylwetek osób, które na przestrzeni stulecia szczególnie przyczyniły się do jej funkcjonowania. Duża część ekspozycji została poświęcona unikatowemu w skali kraju, a działającemu dawniej na terenie Sochaczewa, „Domowi rodziny policyjnej”. Była to placówka opiekująca się sierotami po policjantach, którzy zginęli m.in. podczas działań wojennych.

Na wystawie nie zabrakło też ciekawych dokumentów. Szczególnie wzruszające są listy, które wywiezieni na wschód funkcjonariusze wysyłali do swoich rodzin w Sochaczewie, dokumenty policyjne, czy wydawnictwa resortowe. Miejsce w gablotach znalazły też historyczne policyjne odznaczenia, czy nawet umundurowanie.

Zaprezentowane   w kramnicach eksponaty pochodzą od rodzin sochaczewskich policjantów, a także w części z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, jak również ze zbiorów stowarzyszenia „Na Posterunku”. Dużego wsparcia w jej przygotowaniu udzieliły także siostry z klasztoru w Szymanowie, w którym znajdują się m.in. dokumenty dotyczące funkcjonowania policji na ziemi sochaczewskiej.
Wystawę można było oglądać do niedzieli 15 lipca. Jak się dowiedzieliśmy, zaprezentowane na niej eksponaty w dużej części trafią do sali pamięci, która będzie usytuowana w powstającej nowej komendzie policji przy ul. 1 Maja.

Sebastian Stępień
sebastian.stepien@sochaczew.pl

A A A
10-07-2018
godz.09:52
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 25.03.2019 r. 2391440 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy