Ponownie usuwamy eternit z terenu miasta

 

Burmistrz Miasta Sochaczew Pan Piotr Osiecki we wrześniu  br. podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2017 roku.’’

Całkowity koszt zadania wyniesie 31.345,02 zł, a 85% kosztów, czyli 26.643,00 zł dotuje w/w Fundusz. Pozostałe 4702,02 zł. zostanie sfinansowane z budżetu miasta.

W styczniu 2017 roku do ratusza zgłosili się właściciele 41 posesji zainteresowani unieszkodliwieniem azbestu ze swojej  nieruchomości.  Wyłoniona w przetargu firma Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie dokona na 17 posesjach demontażu azbestu z dachów budynków mieszkalnych lub gospodarczych. Jednocześnie wraz z pozostałym zmagazynowanym eternitem zostaną zabrane i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest z terenu miasta Sochaczew w ilości około 89 ton. 

A A A
27-10-2017
godz.10:12
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 23.01.2019 r. 2313433 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy