Czekają na kilkaset wniosków
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Trwa przyjmowanie wniosków do programu Rodzina 500 plus na okres październik 2017 - wrzesień 2018. W Sochaczewie wsparcie w tej formie trafia do około 2,5 tys. rodzin. Co należy zrobić, by nie stracić prawa do wypłat?

Program Rodzina 500 plus działa od kwietnia ubiegłego roku. Świadczenia przysługują na dzieci własne, adoptowane lub znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Jest nim objętych ponad 3,5 tysiąca dzieci z terenu naszego miasta. Budżet na wypłaty w 2017 roku wynosi w ratuszu blisko 19 mln zł. Osoby, które w ubiegłym roku złożyły odpowiedni wniosek, mają zapewnione finansowanie do września włącznie. A co potem?

Jeżeli chcemy dalej pobierać pieniądze, musimy wypełnić prosty formularz. Jeśli złożyliśmy wniosek do 31 sierpnia sprawa jest prosta -  nie będziemy mieli żadnych przerw w wypłatach. Jak przekazali nam pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM, do końca sierpnia wnioski złożyło ponad 2 tys. sochaczewian. Pozostali, czyli około 400 rodzin, muszą niestety liczyć się z przerwą w wypłacie 500 plus.

- Gdy wniosek  złożony zostanie między 1 września a 31 października, wypłaty należy się spodziewać do 30 listopada. Może się więc zdarzyć, że pieniądze za październik dostaniemy dopiero razem ze świadczeniami za listopad, czyli z wyrównaniem - mówi naczelnik wydziału Joanna Kamińska.

Na wyrównanie nie mogą liczyć niestety osoby składające wniosek po raz pierwszy, gdy robią to np. kilka miesięcy po narodzinach dziecka. W takim przypadku liczyć będzie się tylko miesiąc złożenia wniosku, nie data narodzin. Jeżeli chodzi o osoby składające wniosek po raz pierwszy, w trakcie trwania roku kalendarzowego, to przysługujące im wypłaty realizowane są na bieżąco. Najczęściej, jeżeli wniosek złożono na początku miesiąca, pod koniec można się spodziewać pieniędzy na koncie. Osoby takie muszą jednak pamiętać, że we wrześniu należy powtórzyć procedurę, by być objętym programem przez kolejny rok.

- Przypominamy, że na podstawie starego wniosku pieniądze dostaniemy do końca września, a na podstawie nowego będziemy mieli  realizowane wypłaty od października do końca września 2018 r. Być może to już ostatni rok, gdy nabór wniosków przebiega w tej formie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym będziemy mogli składać je przez internet już od 1 lipca. Dzięki temu za rok pojawi się kolejne ułatwienie przy ubieganiu się o 500 plus – wyjaśnia Joanna Kamińska.

Wniosek o świadczenie możemy złożyć osobiście lub listem poleconym w urzędzie miasta. Składamy go tam, gdzie mieszkamy, a nie tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Co więcej, wniosek możemy też złożyć bez wychodzenia z domu, przez internet, i to na kilka sposobów: za pomocą bankowości elektronicznej (oczywiście jeśli nasz bank ma usługę przyjmowania wniosków o 500 plus), można też zrobić to za pomocą portalu Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) albo elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP lub Platformy Usług Elektronicznych ZUS czyli PUE ZUS (trzeba założyć na niej indywidualny profil).

W niektórych przypadkach wypłaty z programu przysługują również na pierwsze dziecko (zarówno gdy jest ono jedynakiem, jak i gdy ma rodzeństwo). Obowiązuje wtedy kryterium dochodowe wynoszące 800 zł na osobę w rodzinie. Na dziecko niepełnosprawne kryterium jest wyższe - wynosi 1200 zł na osobę w rodzinie. Rodziny starające się  o takie świadczenie, oprócz złożenia wniosku, muszą dostarczyć do urzędu zaświadczenie potwierdzające osiągane dochody. W zależności od indywidualnej sytuacji osoby, ratusz może zażądać dodatkowych dokumentów np. potwierdzających wiek dziecka, jego sytuację prawną itp. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w Sochaczewie pobiera ponad 1600 rodzin, w tym blisko tysiąc na pierwsze i jedyne dziecko.

Warto pamiętać, że cały czas obowiązują przepisy dotyczące marnotrawienia pieniędzy z 500 plus. Jeżeli do ratusza dotrą sygnały o wydawaniu świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem (np. pieniądze zamiast na wyprawkę szkolną idą na alkohol), pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, by ustalić, jak faktycznie wygląda sytuacja. Gdy uniemożliwimy przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub nie udzielimy wyjaśnień, może to spowodować  odmowę przyznania świadczenia wychowawczego. Gdy zaś świadczenie jest już wypłacane, może zostać wstrzymane albo pomoc pieniężna zamieniona na rzeczową. W Sochaczewie nikomu nie zabrano świadczenia, ale cztery rodziny miały zamienione wypłaty gotówkowe na formę rzeczową.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
14-09-2017
godz.12:11
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 20.06.2018 r. 2030632 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy