XXI spotkanie radnych miasta

16 maja, w sali konferencyjnej UM odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej. W programie obrad znalazło się szesnaście uchwał dotyczących m.in. nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta, zmian w budżecie, sprzedaży nieruchomości i przystąpienia do Związku Gmin Regionu Płockiego. Początek obrad o godz. 16.00.

 

■ Sesję rozpocznie głosowanie trzech uchwał w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sochaczewa: Włodzimierzowi Ignacemu Garbolewskiemu, Ryszardowi Łakomskiemu oraz ks. prałatowi Józefowi Kwiatkowskiemu. Zgodnie z przepisami Komisja Statutowo – Regulaminowa przeprowadziła już konsultacje z radnymi, nie zgłoszono jej żadnych uwag dotyczących kandydatur, można zatem przystąpić do przegłosowania wniosków. Wynik wydaje się przesądzony, zatem 16 maja grono Honorowych Obywateli Sochaczewa poszerzy się o trzy kolejne osoby. Wręczenie aktów potwierdzających nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta odbędzie się 8 czerwca, w obecności gości z gmin, powiatu, województwa oraz delegacji z miast partnerskich (Melton i Gródka) podczas uroczystej sesji RM inaugurującej Dni Sochaczewa 2012.

■ Radni dokonają zmian w budżecie miasta.

■ Zdecydują o wykupie dwóch działek przy ul. Działkowej (21 i 180 m2) przeznaczonych pod drogę, oraz o sprzedaży pięciu działek (od 65 do 177 m2) znajdujących się przy ulicach Generała Maczka, Kawalerzystów i 15 Sierpnia. W tym drugim przypadku o zakup mogą się starać jedynie właściciele sąsiednich nieruchomości.

■ Na sesję wróci temat elektrowni wodnej, jaką w dawnym młynie przy ul. Staszica chce uruchomić prywatny inwestor. Inwestycja ta wywoływała i nadal wywołuje wiele emocji, protestują mieszkańcy,  właściciele sąsiednich nieruchomości. Sprzeciw społeczny jest na tyle duży, że po analizie dokumentacji i ekspertyz burmistrz zdecydował się zaproponować uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta. Jeśli 16 maja radni zdecydują o rozpoczęciu prac nad planem i później o jego zatwierdzeniu (za ok. rok), przy ul. Staszica nie powstanie żadna hydroelektrownia.

■ Radni zdecydują o realizacji projektu „Oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na termomodernizację obiektów można uzyskać 30% dotacji z NFOŚ oraz dodatkowo preferencyjną pożyczkę. Które budynki i w jakim zakresie będą włączone do programu, o tym przesądzą prowadzone właśnie audyty energetyczne.

■  Odbędzie się też dyskusja na temat „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2015”. Dokument został opracowany, poddany konsultacjom z zainteresowanymi środowiskami, a na jego realizację odłożono w tegorocznym budżecie 40 tys. zł.

■  Sesję zakończy dyskusja o odpadach komunalnych i sposobach na ich zgodny z przepisami odbiór, transport i utylizację. Burmistrz proponuje radnym, aby miasto przystąpiło do Związku Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), a następnie przekazało mu zadania związane z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami. ZGRP tworzy dziś 18 samorządów, w tym Płock, Wyszogród, Nowa Sucha, Słupno, Gąbin, Drobin, Iłów i Bielsk, a chęć przystąpienia do Związku wyrażają kolejne gminy: Kampinos, Młodzieszyn, Teresin, Rybno i Brochów. Organizacja w ostatnich latach pozyskała dla swych członków m.in. ponad 4 mln na rekultywację składowisk, 24,5 mln na przebudowę dróg, 2,7 mln na ocieplanie obiektów użyteczności publicznej.

 

A A A
10-05-2012
godz.08:30
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 17.07.2018 r. 2067052 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy