Melton Mowbray: otwarcie ratusza, pożegnanie Przewodniczącego

Władze Melton Mowbray oficjalnie otworzyły nową siedzibę Urzędu Miasta, symbolicznie pożegnały też wieloletniego przewodniczącego Rady Miejskiej Malise’a Grahama, którego zastąpił Byron Rhodes. Z zaproszenia na spotkanie skorzystało kilkunastu Przewodniczących Rad i Burmistrzów reprezentujących miasta sąsiadujące z Melton Mowbray. Na uroczystości zaproszono też delegację z Sochaczewa. W imieniu burmistrza P. Osieckiego i Przewodniczącej RM J. Gonty z dwudniową wizytą do Wielkiej Brytanii udał się radny Sylwester Kaczmarek.

Poniedziałkowe uroczystości (23.04) miały podniosły charakter, gdyż po pierwsze kończyły trwający cztery lata proces projektowania i budowy nowej siedziby władz lokalnych (w ub. roku do użytku oddano pierwszą część obiektu). Poprzedni gmach spłonął w pożarze, o czym przypomina wystawa zdjęć znajdująca się w sali obrad Rady Miejskiej.

Jak podkreślano podczas gali w ratuszu, udało się w 100% zakończyć i rozliczyć inwestycję, uzupełnić zatrudnienie, poszerzyć wachlarz spraw załatwianych w UM o nowe zadania. Oczywiście cały gmach dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadbano też o otoczenie budynku – miejsca parkingowe, zieleńce, oświetlenie itp. Budowę poprzedziły badania opinii społecznej, czy odtwarzać „stary” UM, czy budować nowy, a jeśli tak, to w nowoczesnym czy tradycyjnym stylu. Mieszkańcy zdecydowali o nowej lokalizacji oraz, że ratusz ma być wykonany ze szkła i stali. Mimo to na każdym kroku widać przywiązanie do historii – w sali konferencyjnej na honorowym miejscu wiszą uratowane z pożaru tablice z nazwiskami radnych, burmistrzów i szefów Rady Miejskiej w Melton (od 1895 roku). Na I piętrze Urzędu wydzielono też jedną salę, w której zgromadzono dokumenty, pamiątki i zdjęcia przypominające historię i główne dokonania lokalnego samorządu. Nowy Urząd Miasta zbudowano na działce w centrum Melton, tuż obok stacji kolejowej, dlatego dojazd do ratusza jest dziś znacznie łatwiejszy. 

Drugą część spotkania poprowadził Malise Graham, który tego dnia kończył pracę na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dziękował kolegom za 11 lat współpracy, a następcy życzył samych sukcesów. Byron Rhodes to wieloletni radny i doświadczony samorządowiec.

Chwilę później w imieniu burmistrza głos zabrał radny S. Kaczmarek. Pogratulował inwestycji; pięknego, funkcjonalnego gmachu; życzył, by służył mieszkańcom przez kolejne lata. Obecnej burmistrz Alison Freer przekazał zaproszenie dla czteroosobowej delegacji z Melton na Dni Sochaczewa 2012. Odchodzącemu ze stanowiska i nowemu Przewodniczącemu RM wręczył także upominki – obrazy wykonane przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie. 

A A A
27-04-2012
godz.07:59
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 17.07.2018 r. 2067053 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy