Prawie 700 zdarzeń w oku kamer

Centrum Operacyjne Monitoringu wizyjnego miasto opracowało dokładny raport ze swej pracy w całym 2011 roku. Choć zdarzeń jest sporo, prawie 700, to widać znaczącą poprawę bezpieczeństwa w rejonach Sochaczewa objętych nadzorem kamer. Dodatkowo ich zdecydowana większość to wykroczenia drogowe i picie alkoholu w miejscach publicznych, czyli zdarzenia o relatywnie niskiej szkodliwości dla przeciętnego Kowalskiego.

W całym 2011 roku operatorzy zarejestrowali 687 zdarzeń, o których poinformowano dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W sumie ujawniono 994 wykroczeń i przestępstw, a rozbieżność ilości wykroczeń i ilości przekazanych informacji policji wynika z faktu, że  np. w piciu  alkoholu lub w bójce uczestniczyło kilka osób, z których każda popełniała wykroczenie.

 

ZESTAWIENIE ILOŚCI UJAWNIONYCH ZDARZEŃ Z ROZBICIEM NA KATEGORIE

 

Rodzaj zdarzenia

   Ilość

wykroczenia w ruchu drogowym

   375

spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym

   361

bójki i pobicia

    78

leżący nietrzeźwy

    44

niszczenie mienia

    44

załatwianie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym

    27

kradzież

      3

żebranie

      2

inne

    60

 

Centrum Monitoringu wykonało 292 czynności zlecone przez Komendę Powiatową Policji w Sochaczewie, związane z obserwacją wybranych rejonów miasta pod kątem ujawniania osób mogących być sprawcami zdarzeń przestępczych. Ponadto przekazano Policji 79 fotografii dokumentujących naruszanie prawa oraz 249 nośników danych na CD i DVD z nagraniem ok. 755 godzin sytuacji gdzie w formie video utrwalono naruszanie prawa w rejonach objętych monitoringiem.

 

ZESTAWIENIE ILOŚCI UJAWNIONYCH ZDARZEŃ Z PODZIAŁEM NA KAMERY

Nr kamery i lokalizacja  

 

Ilość zarejestrowanych zdarzeń

Nr 1 Plac Kościuszki

     60

Nr 2 ul. Pokoju

     89

Nr 3 ul Traugutta

     50

Nr 4 ul Sienkiewicza

   182

Nr 5 peron PKP

     65

Nr 6 plac zabaw

       6

Nr 7  ul. Trojanowska

       -

Nr 8 ul. Al. 600lecia

       -

Nr 9 ul. Chopina

       2

Nr 10 ul Chopina

       -

Nr 11 ul  Chopina – park

     13

Nr 12 UM ul. 1-go maja

       2

Nr 13 UM ul. Grabskiego

       3

Nr 14 15 Sierpnia/ Łuszczewskich

     39

Nr  15  Warszawska

   149

Nr 16  Al. 600-lecia / Kaufland

     27

 

Dokonując analizy wszystkich danych można stwierdzić, że:

► operatorzy monitoringu wykonali 1451 dyżurów,

► zgłosili policji 687 zdarzeń i ujawnili 994 czyny zabronione,

► 37,7% wszystkich zdarzeń stanowiły wykroczenia w ruchu drogowym,

► 36,3% wykroczeń to spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (parkach, przed barami, na peronie PKP itp.),

► w ciągu doby widoczne są godziny względnego spokoju, od godz. 4.00 do godz. 7.00,

► do bójek i pobić dochodzi niemal wyłącznie w godzinach wieczorowo nocnych w okolicach lokali oraz sklepów nocnych usytuowanych w okolicach ulic: Sienkiewicza, Pokoju, Żeromskiego, Traugutta, Warszawskiej i 600-lecia,

► najwięcej zdarzeń notuje się w piątki (119) i soboty (115),

► najspokojniejszym dniem tygodnia jest niedziela (78).

 

Opracowanie: koordynator Centrum Monitoringu Waldemar Kaźmierczak

 

A A A
13-04-2012
godz.13:23
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 17.07.2018 r. 2067054 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy