NFOŚIGW SFINANSOWAŁ ZABEZPIECZENIE SKARPY RZEKI BZURY

Gmina Miasto Sochaczew informuje, iż zakończone zostały prace związane z zabezpieczeniem osuwiska obejmującego teren zabytkowego Cmentarza Parafialnego przy ul. Traugutta w Sochaczewie oraz wschodnią część skarpy rzeki Bzury.

Kompleksowe umocnienie zbocza rzeki Bzury zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska”.

Etap I

Przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz projektu budowlanego dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie” o wartości 116 850,00 zł zostało wykonane w 2014 r. ze środków finansowych NFOŚiGW na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji Nr 863/2013/Wn-07/FG-GV-DG/D z dnia 03.12.2013 r.

Wartość przedsięwzięcia:            116 850,00 zł

Dotacja NFOŚiGW:                     116 850,00 zł

Etap II

Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie prac stabilizacyjnych i zabezpieczających osuwisko zbocza rzeki Bzury w rejonie zabytkowego cmentarza parafialnego przy ul. Traugutta w Sochaczewie” o wartości 4 571 340,19 zł zrealizowane zostało w latach 2016/2017 ze środków NFOŚiGW na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji Nr 30/2016/Wn-07/FG-GO-DG/D z dnia 02.03.2016 r.

Wartość przedsięwzięcia:            4 571 340,19 zł

Dotacja NFOŚiGW:                     4 566 490,19 zł

 

 

A A A
15-03-2016
godz.15:04
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 20.07.2018 r. 2070403 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy