Dziecięca Akademia Przyszłości

   Wszystkie miejskie szkoły podstawowe przystąpiły do Projektu Dziecięca Akademia Przyszłości. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych klas I-IV poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje
5 modułów o łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:
- 4 godziny zajęć z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
- 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- 4 godziny zajęć z języków obcych,
- 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,
- 6 godzin zajęć sportowo-wychowawczych,
Wnioskodawca (szkoła) zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma dotację celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz środki na zakup pomocy do prowadzenia zajęć.
Nadzór nad projektem prowadzi Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

 

A A A
11-04-2012
godz.11:14


nadchodzące wydarzenia

środa, 20.06.2018 r. 2030632 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy