Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Opracowanie strategii rozwoju gminy miasto Sochaczew na lata 2016-2024 jest jednym z priorytetów obecnej kadencji władz samorządowych gminy. Przygotowania do tego ważnego zadania rozpoczęły się w czerwcu bieżącego roku. Strategia rozwoju gminy jest szansą na kontynuowanie długofalowej wizji rozwoju gminy. Dokument ten pozwala w możliwie najlepszy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy. Dobrze przygotowana strategia pozwala też przewidywać nadchodzące zagrożenia i problemy. Strategia określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.

Władze Miasta Sochaczew przykładają dużą wagę do jej opracowania z udziałem społeczności lokalnej. Celem priorytetowym jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta, podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta.

Podmiotem koordynującym prace nad strategią dla gminy miasto Sochaczew jest firma ATRIUM Grupa Doradcza Beata Bańczyk Agnieszka Żandarska Sp.J. z Poznania, która posiada długoletnie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych dla samorządów.

ZARZĄDZENIEM NR 112.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku BURMISTRZ MIASTA SOCHACZEW powołał Zespół ds.  Strategii Rozwoju i Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 – 2024 w następującym składzie:

1. Marek Fergiński  - Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew - Przewodniczący Zespołu

2.  Dariusz Dobrowolski -  Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew - Zastępca Przewodniczącego Zespołu

3. Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta

4. Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta

5. Marcin Cichocki - Przewodniczący Komisji Statutowo Regulaminowej

6. Krystyna Dybiec  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

7. Marek Księżak -Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

8. Arkadiusz Karaś  - Przewodniczący Komisji Oświaty

9. Sławomir Dorywalski  - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji

10. Kamila Gołaszewska - Kotlarz  - Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

11. Marek Kosieradzki - Przewodniczący Komisji Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska

12. Edward Stasiak - Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

13. Agnieszka Karpińska  - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

14. Marek Stępowski  - Przedstawiciel Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie

15. Robert Szewczyk - Przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu 

16. Arkadiusz Sobieraj  - Przedstawiciel  Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

17. Marcin Rosiński – Rzecznik Prasowy Urzędu

18. Agnieszka Kosiorek – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

19. Anna Smolińska - Inspektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Osobami do kontaktu w sprawach dotyczących opracowania strategii są pracownicy Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie: Agnieszka Kosiorek, e-mail: agnieszka.kosiorek@sochaczew.pl, i Anna Smolińska, e:mail: anna.smolinska@sochaczew.pl.

Telefon kontaktowy 46 862-22-35 wewnętrzny 393 lub 326

Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki zaprasza Mieszkańców miasta do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu.

 

W załączniku poniżej:  Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024

Harmonogram prac na strategią 2016-2024.doc

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

6 października 2015 r. o godzinie 17.00 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, którego przedmiotem było omówienie przebiegu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016-2024.

Reprezentujące firmę Atrium Grupa Doradcza panie Agnieszka Żandarska i Beata Bańczyk omówiły szczegółowo metodologię i harmonogram prac nad dokumentami, a także przedstawiły dotychczas podejmowane działania w zakresie opracowania przedmiotowych dokumentów. Szczegółową uwagę poświęcono kwestii partycypacji społecznych, w tym kluczowej roli opinii społecznej w zakresie kreowania wizerunku i rozwoju Miasta Sochaczew.

Przedstawicielki firmy Atrium Grupa Doradcza zachęcały organizacje pozarządowe do  włączenia się w proces tworzenia Strategii i Programu Rewitalizacji. Wskazały, że jedynie wspólne spotkania sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego stanowią płaszczyznę wypracowania akceptowanych społecznie kierunków rozwoju Miasta Sochaczew.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele 17 organizacji pozarządowych:

 Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego;

 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

 Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK”;

 Klub Sportowy Bzura Chodaków;

 Uczniowski Klub Sportowy Dragon Fight Club;

 Stowarzyszenie ALMMA;

 Sochaczewskie Centrum Kultury;

 Stowarzyszenie Działamy Sprawnie - Tworzymy Lepiej „Przez Sport W Przyszłość”;

 AMNIS – Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Sochaczewa i Okolic;

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nad Bzurą;

 Fundacja Autonomia;

 Stowarzyszenie „Nasz Zamek”;

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Włókienko”;

 Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej;

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Sochaczewie;

 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka”;

 Fundacja Wspierania Kultury MoART.

oraz lokalnych mediów:

 Echo Powiatu;

 Radio Sochaczew;

 Dwutygodnik „Ziemia Sochaczewska”;

 Express Sochaczewski.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Prezentacja konsultacje I Sochaczew.pptx

Sochaczew - ankieta kierunki działań.doc

Sochaczew- prezentacja_21.10.2015.pdf


A A A
06-10-2015
godz.14:07


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 22.04.2019 r. 2430463 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy